fa-IR
border
مهراد  گیتی مهر

مهراد گیتی مهر

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   گیلان
   رشت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران