border
سیدشایان شریف الحسینی

سیدشایان شریف الحسینی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   گلستان
   گرگان
   گرگان،خیابان ولیعصر،عدالت 8،مجتمع امید خزر،فضای کار اشتراکی هیوالند

فارغ التحصیل نرم افزار با سابقه کار مدیریت پروژه نرم افزاری ، فعال حوزه استارتاپی،عضو برگزارکننده رویداد های استارتاپ ویکند در استانهای مازندران و گلستان ، مدیر فضای کار اشتراکی هیوالند و مدیر کسب و کار شرکت هیواخزر. بدنبال ایجاد فضایی برای رشد و توسعه اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی با ایجاد مرکز شتابدهنده و علاقمند به دانش ارزش گذاری و ارزیابی و هم اکنون مدیر فضای کار اشتراکی هیوالند

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران