fa-IR
border
محسن نژادیوسفی

محسن نژادیوسفی

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
   بوشهر - خیابان دهقان ساختمان هومن واحد 101
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران