fa-IR
border
مرجان مهرابی گوهری

مرجان مهرابی گوهری

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمان
   کرمان

دارای ۱۳ مقاله داخلی و ۴ مقاله خارجی در رشته مشاوره و روانشناسی- دو کتاب در زمینه و روانشناسی و کتاب خانواده درمانی در حال چاپ در دانشگاه ازاد یزد-عضو سایت نخبگان دانشگاه ازاد کرمان- جزو استعدادهای درخشان دانشگاه ازاد کرمان درسال ۹۵- پژوهشگر، مشاور خانواده و کودک- مدرس چندین دانشگاه غیرانتفاعی و پیام نور  در استان کرمان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران