fa-IR
border
سجاد عابدینی پور

سجاد عابدینی پور

مربی
   دیپلم
   ایران
   کرمان
   رفسنجان

بنده منتخب جشنواره خوارزمی و با وجود استعداد در تمامی زمینه های حقوقی،کشاورزی،علوم پزشکی،اقتصادی،مکانیک،عمران، معماری،نظامی و... دارای ایده های بینظیر میباشم.در حال تالیف کتابی درباره مهارت های دانش بنیان هستم.لذا از افرادی که متمایل به سرمایه گذاری در این ایده ها را دارند میتوانند با راه های ارتباطی با بنده ارتباط برقرار نمایند. و افراد دارای ایده های درخشان در زمینه های مذکور و غیره میتوانند از مشاوره رایگان در بنیاد علمی،پژوهشی و تحقیقاتی دی برخوردار شوید.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران