border
حامد نظامی

حامد نظامی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   البرز
   کرج
   کرج

تولید کتیبه و اجر لعابدار برجسته هخامنشی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران