border
مرتضی بدیعی

مرتضی بدیعی

سرمایه گذار
border
شرکت مام جوجه

شرکت مام جوجه

  
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران