fa-IR
border
حمیده عابدین زاده

حمیده عابدین زاده

موسس
   دیپلم
   ایران
   البرز
   ساوجبلاق
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران