fa-IR
border
محمدرضا کرانیان

محمدرضا کرانیان

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   پونک سردار جنگل بن بست صدرا پ۵ واحد ۲

یک استارت اپ بسیار قوی و بالقوه هستیم که تا سال اینده به نقاط بسیار خوبی خواهیم رسید و من نیازمند ارتقا سطح دانش علمی و کاربردیم در زمینه مدیریت کسب و کار و مسائل مربوط هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران