fa-IR
border
رضا رنجبر

رضا رنجبر

سرمایه گذار
  
   ایران
   کرمان
   رفسنجان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران