fa-IR
border
امیرحسین ارشد

امیرحسین ارشد

موسس
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران