fa-IR
border
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

موسس
border
تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

   فوق لیسانس
   ایران
   خوزستان
   اهواز
   اهواز-شهرک صنعتی شماره4

تجهیز صنعت نگین پاسارگاد محل رویش کسب‌وکارهای نوآورانه – فناورانه است که از طریق گردهم آوردن فناوران و نخبگان، شبکه‌سازی، بیان چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در هر صنعت، آموزش و توان‌افزایی و در نهایت با برگزاری برنامه سه ماهه نوآوری و در اختیار قرار دادن فضای کار و منتورینگ، به شکل‌گیری تیم‌های استارتاپی از مراحل اولیه و پیش‌شتابدهی آن‌ها می‌پردازد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران