fa-IR
border
محمد امین شالچی طوسی

محمد امین شالچی طوسی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران