fa-IR
border
عزت شریف

عزت شریف

متخصص
   لیسانس
   ایران
   کردستان
   سقز
   سقز - شرکت مهندسی ریبین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران