border
سعید صدیق زاده

سعید صدیق زاده

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران