border
مرتضی عطایی نژاد

مرتضی عطایی نژاد

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   مشهد- ابتدای بلوار پیروزی- دانشگاه فنی و حرفه ای منتظری - مرکز نوآوری تک

مخترع و از برگزیدگان جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی توسط بنیاد ملی نخبگان است. او در سال 88 سامانه ثبت اختراع و مرکز تحقیقات کارآفرین تک را بنیاد نهاد و پس از مدتی سامانه ایده شهر شهرداری مشهد را طراحی و راه اندازی نمود و برای دو سال به عنوان عضو شورای عالی نظام ایده پردازی و مدیر دبیرخانه نظام ایده پردازی آن را رهبری نموده است. وی برگزار کننده دوره های ایده پروری متعدد در مشهد بوده و در حوزه های مالکیت فکری، تجاری سازی فناوری و کارآفرینی نیز فعالیت می کند. دغدغه مرتضی چرخه نوآوری است و برای تحقق آن در کشور، سخت می کوشد.
○ بنیانگذار سامانه ایده شهر
○ بنیانگذار سامانه ثبت اختراعات و مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
○ کارشناس و مدیر پروژه باشگاه شهروندی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران