border
حامد ترکش اصفهانی

حامد ترکش اصفهانی

نماینده شرکت
border
زمین زیست پذیر ایرانیان

زمین زیست پذیر ایرانیان

  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

شرکت زمین زیست پذیر ایرانیان از دو بخش شتابدهنده ی کسب و کار و استارتاپ استودیو تشکیل شده است. ماموریت شتابدهنده ی کسب و کار حمایت از تیم های دارای ایده ای است که می توانند با افزایش بهره وری منابع، زمین را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنند. استارتاپ استودیوی زمین به دنبال جذب نیروهای توانمند برای به ثمر رساندن ایده هایی است که در اتاق فکر زمین تولید و توسط تیم های تخصصی این شرکت آزمون بازار شده اند.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران