border
شیوا رفعتی

شیوا رفعتی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   خ پیروزی نبش اشارات پ 6 واحد 4
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران