border
حسن صفرلو

حسن صفرلو

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران