fa-IR
border
محمد شایان  ایروانی

محمد شایان ایروانی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران