border
پویان اسمعیل زاده

پویان اسمعیل زاده

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - خ مدنی

ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران - بنیانگذار استارتاپ نت نشر -  سابقه تدریس کارآفرینی به نوجوانان (کاشف) -

وب سایت نت نشر ، فعالیت جدی خود را از اوایل سال 1394 شروع کرده و درهمان سال نیز توانست که در جشنواره وب در زمره 5 سایت برگزیده در گروه اپ استورها و مارکت ها قرار گرفته و در نهایت نیز وب سایت برتر مردمی در این حوزه باشد.
امسال نیز در گردهمایی کسب وکارهای محتوا محور در کتابخانه ملی ایران حضور داشتیم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران