fa-IR
border
مسعود زندیش

مسعود زندیش

نماینده شرکت
border
اروم شایان سیستم

اروم شایان سیستم

  
   ایران
   آذربایجان غربی
   ارومیه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران