border
گلشن همتی

گلشن همتی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

تخصص در زمینه مهندسی آب و شهرسازی و تمرکز بر پروژه های آب شهری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران