fa-IR
border
داود معصومی

داود معصومی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران