border
حسین داداش زاده

حسین داداش زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
   خیابان فلسطین خیابان نو بهار شرقی مدیریت حوزه علمیه خواهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران