fa-IR
border
مریم طهرانی زاده

مریم طهرانی زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   بوشهر
   کنگان
   کلینیک نیکان

آماده همکاری به عنوان نماینده به توان در استان بوشهر

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران