fa-IR
border
علیرضا شیرزاد

علیرضا شیرزاد

متخصص
   لیسانس
   ایران
   مازندران
   قائم شهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران