fa-IR
border
فرشید احمدی

فرشید احمدی

موسس
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شاهین شهر و میمه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران