fa-IR
border
نفیسه ابوفاضلی

نفیسه ابوفاضلی

نماینده شرکت
border
مرکز رشد زیست فناوری

مرکز رشد زیست فناوری

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران