border
سوده شقاقی

سوده شقاقی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

دکتری کشاورزی دارم و آموزش پرورش زالو را در مراکز آموزش دیده ام و مدرک فنی حرفه ای دارم .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران