fa-IR
border
افسانه محمدابراهیمی

افسانه محمدابراهیمی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمان
   کرمان
   دادسرا کرمان. دانشگاه ازاد کرمان

اموزش مهارت های زندگی. پیش ازدواج و...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران