fa-IR
border
سمیه سواری

سمیه سواری

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   سیمون بولیوار- نبش خیابان سجاد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران