fa-IR
border
علیرضا نبوی

علیرضا نبوی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   اهواز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران