border
فریبا  باقری

فریبا باقری

نماینده شرکت
border
کارینوین

کارینوین

  
   ایران
   تهران
   تهران

کارینوین به عنوان اولین مرکز تسهیلگری و شتابدهی شهرداری خدمات ذیل را ارایه می دهد : شتاب دهی و سرمایه گذاری بر روی ایده ها ، فراهم کردن فضای اشتراکی مناسب برای تیم ها، اگر شما هم انگیزه و اشتیاق کافی برای کسب و کارتان دارید، هیچ جایی بهتر از اینجا برای راه اندازی کسب و کارتان نیست.ما در کنار شما به مانند خانواده از کسب و کارتان حمایت و شرایط رشد کسب و کارتان را فراهم خواهیم کرد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران