border
ابراهیم خلفی گیلانی

ابراهیم خلفی گیلانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   گیلان
   رشت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران