border
علیرضا جوانبختی

علیرضا جوانبختی

موسس
   لیسانس
   ایران
   همدان
   همدان
   خیابان بین النهرین - پشت مسجد حوض آقا - پلاک 307 - شرکت گویا هگمتان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران