border
ناصر قلی زاده

ناصر قلی زاده

موسس
   لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   احمد اباد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران