fa-IR
border
رضا صالحی

رضا صالحی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران