fa-IR
border
فاطمه بابایی

فاطمه بابایی

مربی
   لیسانس
   ایران
   همدان
   همدان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران