fa-IR
border
زینب ابراهیمی

زینب ابراهیمی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران