border
علیرضا دره شیری

علیرضا دره شیری

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   یزد
   یزد

من دانشجو معماری دانشگاه فنی شهید صدوقی یزد هستم یه ایده در ساخت یک اپ دارم که به دنبال سرمایه گذار این ایده هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران