fa-IR
border
حمید صابرماهانی

حمید صابرماهانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   کرمان
   کرمان
   ماهان.خیابان .هلال احمر

ایجاد کار اجرایی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران