border
محمود هوشیاری

محمود هوشیاری

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران کیلومتر 18 جاده قدیم کرج
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران