fa-IR
border
مهدی کاظمی زمهریر

مهدی کاظمی زمهریر

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   قم
   قم
   قم

اینجانب در حوزه آموزش بویژه آموزش عالی تجربه کاری دارم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران