fa-IR
border
مهشید راشکی

مهشید راشکی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران