fa-IR
border
امین نجاتی

امین نجاتی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   سمنان
   مهدی شهر

ایده های زیادی دارم و ایمان دارم که میتونم عملیشون کنم؛ اما هدف نهایی من سربازیه برای بهتر شدن وضع کشور با رونق گرفتن رقابت ها در سطح شهرستانها

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران