fa-IR
border
میر بهروز ذکی زاده

میر بهروز ذکی زاده

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اردبیل
   گرمی
   اموزش و پرورش گرمی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران