fa-IR
border
امین اکرمی

امین اکرمی

نماینده شرکت
border
نوین فناوران کیش

نوین فناوران کیش

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران