fa-IR
border
هادی شهرانی

هادی شهرانی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   گلستان
   گرگان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران