border
Mehdi Ahmadi

Mehdi Ahmadi

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   میدان ونگ

من 16 سال سابقه فعالیت در زمینه سیستم های مدیریتی به خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت کیفیت و مدیریت دانش را دارم در خصوص تجزیه و تحلیل سیستم ها، فرآیندها و مدیریت پروژه هم فعالیت و مطالعات زیادی داشته ام. فعالیتهای مشاوره مدیریت هم انجام داده ام.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران